THÁNH LỄ MỞ TAY TÂN LM TRẦN XUÂN HÒA , 17 June 2017

CĐ Anaheim St Boniface Chúc Mừng, Chúc Mừng Tân Linh Mục Trần  Xuân Hòa trong Thiên Chức Thiên Chúa mới trao ban!  

Cộng đoàn vui mừng trong vinh dự đón chào Ngày Thánh Lễ Mở Tay của Tân Linh Mục khi Cha mở rộng ngày vui mùng này cho cộng đoàn dân Chúa.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện Ơn Linh Mục luôn bền đỗ cho các Tân Linh Mục.

Xin bấm vào đây để xem thêm hình.  Press here for more pictures

GIỚI THIỆU TÂN LINH MỤC TRẤN XUÂN HÒA

BÀI GIẢNG CỦA TÂN  LM TUẤN XUÂN HÒA TRONG THÁNH LỄ MỞ TAY

CHỦ TỊCH  CHÚC MỪNG TÂN LINH MỤC

TÂN LINH MỤC CÁM ƠN CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA

CĂT BÁNH MỠ TAY CỦA TÂN LINH MỤC

 

Comments are closed.