2017 THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC THÁNH GP ORANGE, ST COLUMBAN

June 10:  Cộng đoàn Anaheim St Boniface tham dự Thánh Lễ Truyền Chức Thánh thật long trọng tại St Columban

Lễ Truyền Chức Thánh năm nay 2017 giáo phận Orange tấn phong 6 Linh Mục, trong đó có 4 Linh Mục Việt Nam, 1 Đại Hàn: 

Timothy John Donovan, Micheal Tuấn Khổng, Phương Van Nguyễn, Tony Park, Tuấn Văn Phạm, Hòa Xuân Trần.

LM Hòa Xuân Trần trước đây đã phục vụ tại cộng đoàn St Boniface, Anaheim, khi Cha còn là Thầy Sáu.

Chúc mừng!  Chúc mừng!   Thật là một ngày trọng đại và vui thay cho cộng đoàn, cộng đồng trong giáo phận.

 

NGHI THỨC CẨU NGUYỆN ĐẶT TAY

CHÀO MỪNG CÁC LINH MỤC TRONG TIỆC THÁNH

TÂN LINH MỤC DÂNG LỜI CẢM TẠ

Comments are closed.