GIÁO LÝ NGƯỜI LỚN–RCIA MÃN KHÓA 2017

Chúc Mừng!   Chúc Mừng!  Mãn khóa lớp Giáo Lý Người Lớn Khóa 2017.

Các anh chị em nay trở thành con cái của Thiên Chúa sau khi được Thánh Tẩy.  Anh chi em đã đi và tìm thấy, được cảm nhận những điều Chân (Lý), Thiện, Mỹ của Thiên Chúa và Giáo Hội Cộng Giáo trên con đường hành trình đức Tin, qua những điều học hỏi, thấm nhuần, và chia sẻ qua lớp giáo lý hằng tuần.

Các anh chị em là những người có phúc nhất, vì được nghe nhưng chưa từng thấy Thiên Chúa, mà tin!

Coi thêm hình Xin bấm vào đây.  More Pictures here.

 

Comments are closed.