MỪNG CÁC EM RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU, MAY 2017

CHÚC MỪNG, CHÚC MỪNG CÁC EM!

Chúc mừng các em, và các bậc cha mẹ đã luôn dẫn dắt các em đến các lớp giáo lý vỡ lòng.

Và nhất là các thầy cô đã có công dạy dỗ các em trong những lớp giáo lý.

Xin cộng đoàn dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các em.

 

Comments are closed.