HỘI CHỢ GIÁO XỨ MÙA XUÂN 2017

Ngay sau Thánh Lễ Phục Sinh, hội chợ hàng năm mở ra cho giáo xứ và nơi lân cận xa gần nơi nhà thờ.

Hội chợ tiếp tục gây quỹ để trả số tiền mượn cho công việc trùng tu cho nhà thờ cho những ngày tháng tới.
Cha Quản Nhiệm và BTV cám ơn các nỗ lực đóng góp công sức, tiền của gián tiếp hay trực tiếp từ nhiều hội đoàn giáo dân và những cá nhân để hội chợ được thành công.  Xin Chúa luôn chúc lành và trả công bội hậu cho công việc này.

Xin bấm vào đây để coi thêm hình.  Press here for more images

Coi hình lớn hơn bằng cách bấm vào những hình dưới đây. 

Comments are closed.