CĐ ANAHEIM THAM DỰ ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2017

Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót hằng năm của  GP Orange luôn tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo, năm nay không kém phần long trọng và đông người tham dự đứng chật đầy tại nơi Trung Tâm.

Cha Quản Nhiệm Trinh Ngọc Danh và một số công đoàn dân Chúa tại CĐ Anaheim tham dự thật sốt sắng trong Thánh Lễ; đặc biệt Cha đươc mời gọi giảng về chủ đề Lòng Chúa thương xót sau khi Chúa phục sinh, và bài giảng trong Thánh  Lễ.

Bấm vảo đây để coi thêm hình ảnh. 

Bấm vào những hình dưới đây để coi hình lớn hơn

2017 LM TRỊNH NGỌC DANH trong đề tài CHÚA PHỤC SINH trong Thánh Lễ Lòng Chúa Thương Xót

2017 LM TRINH NGỌC DANH BÀI GIẢNG trong Thánh Lễ Lòng Chúa Thương Xót

'THÁNH THẦN HẢY ĐẾN" CĐ CTĐS Thánh Linh, Đại Lễ LCTX 

"CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG" CĐ Thánh Linh, Đại Lễ LCTX

"NGƯỜI ĐÃ YÊU CON ĐỜI ĐỜI" CĐ Tin Yêu và Hy Vọng, Đại Lễ LCTX 

 

 

Comments are closed.