VIDEOS THÁNH LỂ THÁNH TẨY

Thật đẹp thay Tin Mừng của Thiên Chúa nay được nở hoa qua Đức Tin tới các Tân Tòng trong Thánh Lễ Thánh Tẩy hôm nay.

Coi thêm hình ảnh hãy bấm vào đây. Click for more more Pictures

NHẬP LỄ  VỌNG PHỤC SINH

NGHI THỨC CẦU NGUYỆN THÁNH TẨY

NGHI  THỨC THÁNH TẨY

NGHI THỨC NHẬN SAU ƠN THÁNH TẨY

CHỦ TỊCH KẾT THÚC CÁM ƠN trong Thánh Lễ

Comments are closed.