THÁNH HÓA QUA NƯỚC RỬA CÁC TÂN TÒNG 2017

Các Tân Tòng sau một năm học hỏi Giáo Lý, ngày nay Thiên Chúa đã chào đón các anh chị em vào giáo hội của Chúa qua Bí Tích Thánh Tầy. Hơn thế nữa các Tân Tòng không những trở thành con cái Chúa, anh chị em này trở thành bạn hữu trong Chúa Kito, John 15:15:

"Ta không còn gọi các ngươi là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ mình làm. Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu, vì mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta, Ta đã tỏ cho các ngươi biết. Không phải các ngươi đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các ngươi, và đã đặt các ngươi ra, ngõ hầu các ngươi đi và sinh trái, và trái trăng của các ngươi còn mãi;"

Xin coi thêm hình hãy bấm vào đây. More Pictures

Để coi hình lớn họn xin bấm vào những hình dưới đây 

Comments are closed.