ĐI ĐÂU, VỀ ĐÂU?

ĐI ĐÂU, VỀ ĐÂU?

CHÚA NHẬT TUẦN V PHỤC SINH NĂM A

Bài đọc 1: (Cv 6:1-7). Bài đọc 2 : (1Pr 2:4-9). Tin Mừng : ( Ga 14:1-12)

Thầy đi đâu, về đâu? Đó là nỗi băn khoăn của các môn đệ khi nghe Thầy bảo: “ Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do thái: ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’. Bây giờ Thầy cũng nói với anh em như vậy.” Trong bữa Tiệc Ly Đức Giêsu đã nói với các môn đệ như thế. Ông Simon Phêrô đã hỏi lại Thầy: “ Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” Đức Giêsu trả lời: “ Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được.”  Và ông Tôma cũng băn khoăn: “ Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”  Đức Giêsu không chỉ cho các môn đệ con đường nào, nhưng Ngài lại nói: “ Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Như thế, Đức Giêsu là người mở đường và là con  đường đưa chúng ta đến với Chúa Cha: Con đường Giêsu.

Đức Giêsu là con đường từ trời xuống thế gian để rồi lại từ thế gian trở về trời, về Chúa Cha. Cuộc trở về này không phải là một cuộc ra đi mãi mãi, nhưng là một cuộc ra đi có lợi cho chúng ta. Ngài ra đi là “ để dọn chỗ cho chúng ta”, rồi sẽ trở lại đem chúng ta về với Ngài để Ngài ở đâu chúng ta cũng ở đó.

Con đường Giêsu là con đường vâng theo thánh ý Chúa Cha, đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại khỏi sự diệt vong do tội lỗi, đã hy sinh mạnh sống mình vì yêu thương con người. Con đường Giêsu là con đường loan báo Tin Mừng cứu độ. Con đường Giêsu là con đường đưa nhân loại đến với Chúa Cha và trở về nhà Cha để sống trong hạnh phúc muôn đời. Con đường Giêsu là con đường hy vọng cho cuộc sống hôm nay. Con đường Giêsu là con đường sư thật, con đường đem lại sự sống vĩnh cửu.

Con đường Giêsu không phải là con đường ảo tưởng mơ hồ, nhưng là con đường thật, vì Đức Giêsu là sự thật, nên Ngài không lừa dối ai.  Chỉ khi chúng ta đi theo con đường Giêsu, chúng ta mới tìm được sự sống vĩnh cửu trong nhà Cha trên trời. Đức Giêsu đã đi để dọn chỗ cho những ai tin yêu, tín thác vào Ngài để bước đi theo con đường của Ngài vạch ra.

Đức Giêsu là con đường dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha; nhưng Chúa Cha là Đấng nào? đang ở đâu? Ông Philíphê đã hỏi Thầy Giêsu: “ Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giêsu đã trả lời cho các môn đệ: “ Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy.” “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.” Như thế Chúa Cha và Chúa Con là một trong hành động và lời nói. Chúng ta thấy gì và nghe gì nơi Đức Giêsu? Thấy kẻ què được đi, thấy kẻ mù được thấy, thấy kẻ chết được sống lại, thấy người bệnh hoạn tật nguyền được chữa lành, nghe Tin Mừng cứu độ… Ai muốn đến với Chúa Cha thì phải qua con đường Giêsu : “ Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Đó là con đường duy nhất, không có con đường nào khác. Đức Giêsu là con đường cứu độ. Ai không đi qua con đường ấy, sẽ không được cứu thoát.

Đi theo con đường Giêsu, chúng ta cũng phải trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa để cho người ta thấy chúng ta, và từ đó thấy Thiên Chúa. Đi theo con đường Giêsu, chúng ta sẽ được giải thoát, được an tâm vì Đức Giêsu là sự thật, là con đường dẫn chúng ta đến sự sống muôn đời, vì Đức Giêsu là sự sống. Đi theo con đường Giêsu là đi tìm thánh ý Thiên Chúa, là từ bỏ ý riêng, là vác thập giá mình mà theo Chúa, là yêu thường phục vụ Thiên Chúa và phục vụ anh em. Đó là con đường duy nhất trở về gặp Chúa Cha trong nhà Ngài mà Đức Giêsu đã đi trước để dọn sẵn cho chúng ta.

Một khi chúng ta có Chúa là đường, là chân lý, là sự sống thì không có lý do gì chúng  ta phải xao xuyến, nhưng hãy tin yêu  và tín thác vào Thiên Chúa trong tinh thần lạc quan, vui sống như lời Đức Giêsu đã nói: “ Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”

LM Trịnh Ngọc Danh

Quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anheim

Comments are closed.