HALELLUJAH, CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI!

15 April 2017:  Chúc mừng, Chúc mừng các anh chị em Tân Tòng!

Việc học giáo lý nay đã được thánh hóa, sau khi nhận được Nghi Thức Thanh Tẩy anh chi em Tân Tòng trở thành con cái Thiên Chúa và những thành viên mới của Hội Thánh Công Giáo, cùng với trên 1,000 người được rửa tội trong Giáo Phận Orange, và 150,000 Tín Hữu Công Giáo trên toàn nước Hoa Kỳ.

Vậy Đức Tin của các anh chi em thật có ý nghĩa, và trường cửu không những riêng trong ngày Chúa Kitô Phục Sinh, vì lẽ:

1 Cor 15:16:  Vì nếu kẻ chết không sống lại, thì Ðức Kitô cũng đã không sống lại.

Nhưng nếu Ðức Kitô đã không sống lại, thì việc anh em tin cũng hão huyền! và hiện anh em vẫn còn trong tội lỗi của anh em!  

Vậy ra những kẻ đã chết trong Ðức Kitô đều đã tận tuyệt! Nếu ta đặt mối hy vọng vào Ðức Kitô vỏn vẹn cho lúc sinh thời này thôi, thì quả ta là những kẻ khốn nạn nhất trong cả thiên hạ!

Xin coi thêm hình hãy bấm vào đây. More Pictures

Comments are closed.