KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

CHÚA NHẬT TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bài đọc 1 : ( Hc 15:15-20). Bài đọc 2 : ( 1 Cr 2: 6-10). Mt : ( 5:17-37)

Bắt đầu cuộc sống công khai, Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các Hội Đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân. Danh tiếng Ngài đồn ra khắp xứ Xyria. Có lẽ qua đó, dân chúng cũng muốn Ngài thay đổi hay bãi bỏ những luật lệ đang đè nặng lên vai họ chăng! Nhưng Ngài đã cho họ biết: “ Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể bỏ qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” Và Ngài còn cảnh báo thêm: “ Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân giữ và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.” và Ngài còn khẳng định:“ Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” Đức Giêsu xuống trần gian không  phải để hủy bỏ, sửa đổi hay thêm vào Lề Luật, nhưng để kiện toàn.

Đức Giêsu không chê trách lề luật cũ, nhưng phê phán cách giải thích và áp dụng lề luật của các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Đối với họ, vấn đề quan trọng là phải giữ lề luật nghiêm nhặt một cách hình thức. Người ta đánh giá con người tốt hay xấu tùy theo sự tuân giữ luật nhiều hay ít. Họ chỉ nhìn hành động bên ngoài để phán quyết người có lỗi lầm; nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài lại không nhìn vào vẻ bên ngoài, nhưng nhìn vào tâm hồn, nhìn vào tư tưởng và ước muốn của chúng ta, dù cho ước muốn ấy chưa dẫn đến hành động. Đối với cái nhìn đổi mới của Đức Kitô,  điều quan trọng không phải là chúng ta giữ được bao nhiêu điều răn, nhưng là chúng ta tuân giữ trong tinh thần nào. Ngài đến không phải để hủy bỏ hay sửa đổi luật cũ, nhưng đưa luật cũ lên một mức độ cao hơn, hoàn thiện hơn trong quan hệ giữa Thiên Chúa và con người và giữa con người với nhau. Đó là luật yêu thương: yêu Chúa hết lòng và yêu anh em như chính mình.

Đang đi đường, khách bộ hành nọ gặp một người đàn ông cưỡi gựa phóng vù qua. Đôi mắt có vẻ không lương thiện. Hai bàn tay dính đầy máu. Ít phút sau, cả chục người phóng ngựa tới. Họ hỏi người bộ hành: “ Anh có thấy một người với đôi bàn tay dính đầy máu vừa mới phóng ngựa qua đây không?” Khách bộ hành hỏi: “ Người đó là ai vậy?”  Người dẫn đầu trong đám họ nói: “ Một kẻ xấu.” Khách bộ hành lại hỏi: “ Các anh đuổi theo để đưa người ấy ra công lý phải không?“ Họ trả lời: “ Không. Chúng tôi đuổi theo để chỉ đướng cho anh ta.”

Không phải công lý có khả năng cảm hóa được người ác, nhưng là tình thương. Chúa không yêu cầu chúng ta giải quyết những ai sai phạm lề luật bằng cách tiêu cực là mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng bằng một hành động tích cực bằng yêu thương và tha thứ: Đừng chống cự người ác, ngược lại ai vả má này thì đưa luôn má kia, ai lấy áo trong thì đưa luôn áo ngoài, ai bắt đi một dặm thì đi với người ấy hai dặm. Khi làm như thế, chúng ta mới được trở nên con cái Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời cho mặt trời soi sáng cho cả kẻ xấu và người tốt, kẻ công chính cũng như kẻ bất chính.

Không phải những ai giết người mới bị đưa ra tòa mà ngay cả những ai giận anh em mình, chửi anh em mình là đồ ngốc cũng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng: đó là sự sỉ nhục người anh em; và ai chửi anh em mình là là quân phản đạo lại bị lửa hỏa ngục thiêu đốt, vì họ đã tách lìa người anh em khỏi gia đình Thiên Chúa; vì thế, khi có bất hòa với nhau và trước khi dâng của lễ, trước khi gặp Cha của mình, hãy di làm hòa với anh em.

Điều mà Đức Giêsu muốn kiện toàn luật cũ là đặt mối tương giao yêu thương giữa con người và Thiên Chúa và giữa con người với con người bất kể họ là ai trong tâm tình con cái cùng một Cha. Chính hành động này đưa chúng ta trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

LM Trịnh Ngọc Danh

Quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Comments are closed.