HALLELUAH! MỪNG VUI LÊN! THIÊN CHÚA ĐÃ GIÁNG TRẦN.

BÀI GIẢNG ĐÊM THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH.

Vang vọng lại trong Phúc Âm cùa đêm Vui Mừng, vì con người đã đi trong bóng đêm dài lâu nay tìm thấy Ánh Sáng.

Chúa Cứu Độ nay Ngài đã tới.   Hallelujah !

 

 

Comments are closed.