NGHI THỨC THIẾP NHẬN DỰ TÒNG

19 NOV 2016

Nghi Thức Tiếp Nhận để đón các Anh Chị Em thỉnh nhân chính thức vào cộng đoàn ngày hôm nay.  Và Anh Chị Em này sẽ từ nay chính thức tiếp tục hành trình Đức Tin và tìm hiều Đạo Công Giáo qua Chương trình Giáo Lý Người Lớn cũng như của Trẻ Em (RCIA– Rite of Catholic Initiation for Adults)  

Năm nay có 7 Anh Chị Em sẽ được Thánh Tầy và thêm 2 sẽ lành nhận Bí Tích Thêm Sức vào Mùa Phục Sinh.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho tất cả Anh Chi Em này.

XIN XEM THÊM HÌNH ẢNH VÀ BẤM VÀO ĐÂY

img_5935

Comments are closed.