RCIA NGHI THỨC SAI ĐI HẾT KHÓA 2016

07 May 2016:  Ngày cuối cùng của Khóa Học RCIA, Giáo Lý Người Lớn năm 2015-16.

Hôm nay là ngày cuối của khóa học, các anh chị tân Tân Tòng sau nghi thức hòa giải xưng tội lần đầu đã được Cha ban thêm ấn tín Sai Đi.  Sau này đã trở thành con cái Chúa, anh chị sẽ lả những nhân chứng sống thực nói về Tình Yêu của Thiên Chúa.

Nguyên xin Chúa chúc lành trên con đường đời đi của các anh chi.

Coi thêm photos

IMG_8528

Comments are closed.