Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. “Chúc Mừng, Chúc Mừng!” Chúc Mừng các Anh Chị Tân Tòng, và các em Rửa Tội năm 2016. (#10)

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. "Chúc Mừng, Chúc Mừng!"

Chúc Mừng các Anh Chị Tân Tòng, và các em Rửa Tội năm 2016.

 

Và giờ đây qua Bí Tích Thánh Tẩy, hành trình Đức Tin của các anh chị nay được trọn vẹn trong ơn Chúa.  Anh chị em trở thành con cái của Thiên Chúa và thừa hưởng gia nghiệp nước trời, trong nhiệm thể Chúa Kitô, và là một phần tử của giáo hội mang ánh sáng Tin Mừng cho nhiều người.

Chương trình RCIA–Giáo Lý Người Lớn tiếp tục học các phương thức sống trong cộng đồng Công Giáo qua Mystagogy, sống mầu nhiệm, và kết thúc cùng với các chương trình Việt ngữ, TNTT trong giáo xứ trước mùa hè 2016.

Xin giới thiệu gia đình, bạn bè, người quen tới chương trình RCIA 2016-17, qua Sr. Thu Liễu, Faith Formation/Giáo Lý, 714-956-3110 x120 tại Giáo phận/County Orange.

 

IMG_7381

Comments are closed.