Thánh Lễ Vọng Phục Sinh và Thánh Tẩy, March 2016 (#2)

"Ánh Sáng Chúa Kitô"

John 8:12

"Sự sáng thế gian, chính là Ta!
Ai theo Ta sẽ không phải đi trong tối tăm,
nhưng nó sẽ có ánh sáng sự sống".

Ánh sáng Chúa Kitô đã được thắp sáng và mang đến cho những nơi tối tăm, soi sáng tâm tri còn trong vực sâu.  Từ ngọn nến Phục Sinh, ánh sáng được truyền tay thắp sáng trong nhà thờ, đánh đuổi bóng tối, và tội lỗi.  Tạ ơn Chúa! 

Ta hãy xin cho ánh sáng Chúa Kitô luôn thắp sáng cho đường đời con đi, và nhất là sưởi ấm luôn trong lòng con.

 

_DSC1988

Comments are closed.