Thánh Lễ Vọng Phục Sinh và Thánh Tẩy, March 2016 (#1)

"Ephata!"

Mark 7:34

Người ta đem đến cho Ngài một người vừa điếc vừa ngọng và nài xin Ngài đặt tay cho. Kéo người ấy ra xa dân chúng, riêng một mình, Ngài tra ngón tay vào tai, và nhổ nước miếng Ngài đụng vào lưỡi người ấy, đoạn nhìn lên trời, Ngài rên lên và nói với người ấy: "Ephphatha", nghĩa là: "Ngươi hãy mở ra!" Nghi thức Ephata, một nghi thức cuối cùng phán ra từ lời Chúa đến cho các anh chị Dự Tòng để nhận biết Chúa, trước khi được thánh tẩy. Ta hãy cầu nguyện để các anh chị Dự Tòng nhận được ơn Thánh Tẩy hôm nay. Ta cũng cầu nguyện cho nhiều tâm hồn còn chai đá biết mở tấm tâm trí khi nghe tiếng Chúa.

IMG_7011

Comments are closed.