Thanksgiving Mass on Father’s Day

CĐ Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim mừng ngày Hiền Phụ và ngày ra trường của giới trẻ trong Cộng Đoàn với Thánh Lễ Tạ Ơn chiều 6/15/2019. Năm nay giới trẻ có hơn 30 em ra trường trong các cấp Tiểu Học, Trung Học, Đại Học và Cao Học tham dự. Cộng Đoàn xin gởi lời chúc sức khoẻ đến các người Cha trong gia đình nhân ngày Hiền Phụ và chúc mừng tất cả các em ra trường năm nay được thành công trong những năm tháng sắp tới.
Xin Cộng Đoàn xem một số hình ảnh trong ngày Lễ Tạ Ơn này.

Hình Ảnh và Post by John Tran

Comments are closed.