GP ORANGE CT GIÁO LÝ 40 NĂM THÁNH ÂN TRI ÂN CÁC THẦY CÔ GIÁO TRONG TIỆC MỪNG GIÁNG SINH

Cộng đoàn Anaheim gồm Soeur Thu Hồng, Thầy Sáu, BTV, các Thầy Cô, TA tham dự buổi tiệc Tri Ân và Vinh Danh Thiện Chúa Giáng Sinh hằng năm tại một nơi nhà hàng tại Quận Cam.

Buổi tiệc Thánh Ân, 40 năm CT Giáo Lý, do Nhà Dòng Mến Thánh Giá LA, LHC,  tổ chức có sự tham dự của tất cả 15 giáo xứ Việt Nam nơi có chuơng trình Giáo Lý song ngữ Việt-Anh,  và có sự tham dự của nhiều Linh Mục từ những giáo xứ khắp nơi trong GP Orange, trong đó có một số đến từ Nhà Thờ Chính Tòa của giáo phận.

Những mục văn nghệ của các Soeur, các hội đoàn các giáo xứ thật vui nhộn, đặc sắc và ấm cúng.  Nơi buổi tiệc mọi người gặp nhau qua những giáo xứ bạn, qua những phụng vụ chung cùng huớng về Thiên Chúa, và rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cho rất nhiều nguời.  Trong đó có con số 1,200 nguời đuợc Thánh Thẩy qua chuơng trình Giáo Lý này hằng năm tại GP Orange.

"Đẹp thay cho các gón chân của nguời sứ giả Tin Mừng!"  

Xin Thiên Chúa luôn ở cùng với các sứ giả Tin Mừng trong những bưóc đi trong cánh đồng lúa chín.

 

VŨ KHÚC MỞ ĐẦU BUỔI TIỆC do HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

Comments are closed.