NIÊN HỌC 2017-2018 BẮT ĐẦU, 09 SEPT 2017

Ngày đầu tiên của niên học 2017-18 bắt đầu cho các em học sinh, phụ huynh, TNTT cũng như bắt đầu cho các Huynh Trưởng, Thầy Cô, TA cho 3 chuơng trình TNTT, Giáo Lý và Viêt Ngữ.

Thánh Lễ Sai Đi đánh dấu cho một ngày mới cho niên học  2017-18.  Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho khóa học trong năm mới. 

 

Comments are closed.