VĂN NGHỆ NGÀY BỔN MẠNG 44 NĂM ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU của CỘNG ĐOÀN ANAHEIM

2 Em Cee rất linh động của chương trình văn nghệ trong hội trường cho ngày bổn mạng ngày hôm nay. Xin bấm vào đây xem thêm hình ảnh trong LINK https://www.flickr.com/photos/126683809@N07/albums/72157710539393346 Cha Chánh Xừ chúc lành cho của ăn … Continue reading

VIDEOS do TNTT THỰC HIỆN cho THÁNH CA DIỄN NGUYỆN và HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 2018

  Đoàn TNTT cùng các em trong Giáo Lý, Việt Ngữ, cùng Ca Đoàn vất vả trong những buổi tập dợt qua nhiều ngày tháng, cùng góp phần trong buổi trình diễn Thánh Nhạc và Hoạt cảnh đêm NOEL thật đặc sắc, tất cả công sức … Continue reading