Thứ Năm – TƯỞNG NIỆM BỮA TIỆC LY CỦA CHÚA

Thứ Năm – TƯỞNG NIỆM BỮA TIỆC LY CỦA CHÚA THỨ NĂM 04-17-2014 BÀI ĐỌC I: Xh 12, 1-8. 11-14 "Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua". Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê … Continue reading