KHÔNG AI LÀ KẺ THÙ CỦA TÔI

KHÔNG AI LÀ KẺ THÙ CỦA TÔI

CHÚA NHẬT TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bài đọc 1 : ( Lv 19:1-2,17-18). Bài đọc 2 : ( 1 Cr 3:16-23). Tin Mừng : ( Mt 5:38-48)

Một linh mục 92 tuổi được mọi người trong thị xã tôn kính. Khi ông xuất hiện trên đường phố, ai cũng kính cẩn cúi chào; vì ai cũng biết tiếng thánh thiện của ông. Ông cũng là thành viên của câu lạc bộ dưỡng sinh. Mỗi lần câu lạc bộ có cuộc họp, ông luôn có mặt đúng giờ, và luôn ngồi sát trong góc phòng.

Một hôm, vị linh mục này biến mất. Người ta cố tìm khắp nơi, nhưng chẳng có tin tức gì. Một tháng sau, khi câu lạc bộ nhóm họp, ông lại xuất hiện như thường lệ. Mọi người xôn xao hỏi: “ Cả tháng nay cha đi đâu vậy?” Vị linh mục điềm nhiên trả lời: “ Đi ở tù.” Mọi người lại thắc mắc: “ Ở tù? Lạy Chúa tôi! Cha hiền như bụt thế kia, sao lại có chuyện đó? Chuyện gì xảy ra vậy?” Vị linh mục trả lời: “ Đây là một câu chuyện dài; nhưng có thể tóm tắt lại như thế này: Tôi mua một vé tàu lửa đi thành phố. Khi tôi đang đợi tàu ở sân ga, thì một cô gái xinh đẹp xuất hiện với một anh cảnh sát. Cô gái nhìn chăm chăm vào tôi , rồi quay sang nói với người cảnh sát: “ Chính lão này!” Tôi xin thú thật với mọi người: vì muốn làm vừa lòng cô gái xinh đẹp kia mà tôi đã nhận tội.”

Cũng một con người ấy, nhưng khi họ thuận theo ý chúng ta, yêu mến chúng ta, thì đó là bạn, nhưng khi họ chống đối hay làm hại chúng ta, thì họ là kẻ thù. Kẻ thù của chúng ta không phải là những người thù ghét chúng ta mà là những người chúng ta thù ghét. Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Đó là lẽ thường tình của con người. Khi người anh em trở thành kẻ thù, thì việc đầu tiên là đòi lại sự công bằng: Mắt  phải đền mắt, răng phải đền răng.

Thiên Chúa là Tình Yêu. Trong tình yêu của Thiên Chúa không có sự giận ghét, trả thù, nhưng chỉ có yêu thương và tha thứ. Thiên Chúa yêu thương mọi con cái của Ngài. Vì thế, Ngài đòi hỏi chúng ta đi xa hơn, tích cực hơn: đừng chống cự người ác, hy sinh chịu thua thiệt để cho người ta vả luôn má kia, hay  ai kiện đòi áo trong thì cho luôn áo ngoài, bắt đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm, ai xin thì cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.” Ngài dạy chúng ta : chớ trả thù. và “ hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em.” Chúa không dạy chúng ta phải thụ động trước sự bất công và sự ngược đãi, nhưng Ngài bác bỏ sự trả thù dưới mọi hình thức. Ngài dạy chúng ta không được giữ sự thù hận trong lòng mình về bất cứ điều gì, ngay cả  với kẻ thù của mình.

Chịu thua thiệt không phải là thái độ thụ động trước sự bất công, ngược đãi. Chấp nhận và chịu thua thiệt là một hình thức tích cực của tình yêu. Yêu kẻ yêu mình, ghét kẻ ghét mình thì đó là sòng phẳng. Cách đối xử như thế không biểu lộ bản chất của con Thiên Chúa như Đức Giêsu đã nói: “ Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu  thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu?”

Nếu Thiên Chúa cũng song phẳng với con người như con người sóng phẳng với nhau thì làm sao con người có thể trốn chạy được sự trừng phạt của Thiên Chúa!  Thiên Chúa ban mọi ơn lành không phải chỉ riêng một số người nào, nhưng là cho hết mọi người. Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên để soi sáng cho người tốt cũng như người xấu, cho mưa xuống trên người công chính cũng như ngưới bất chính.

Thiên Chúa là tình yêu; nên Ngài đòi hỏi chúng ta cách thức yêu tha nhân ngược với bản tính của con người. Muốn trở nên con cái của Cha trên trời thì chúng ta cũng phải mang lấy bản chất tình yêu của Ngài là yêu thương và tha thứ, và đừng biến tha nhân thành kẻ thù.  Thiên Chúa là Đấng thánh và Ngài đòi hỏi chúng ta cũng phải nên giống Ngài. Chỉ khi chúng ta yêu thương kẻ thù bằng những thái độ, hành động tích cực như Đức Giêsu dạy, chúng ta mới trở hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện trong tình yêu.  

LM Trịnh Ngọc Danh

Quản nhiệm Cộng Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT 02-19-2017

BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 17-18

"Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình".

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Đừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Đừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương các bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 102, 1-2. 3-4. 8 và 10. 12-13.

Đáp: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. – Đáp.

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. – Đáp.

3) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. – Đáp.

4) Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 3, 16-23

"Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh, mà chính anh em là đền thờ ấy.

Đừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong anh em cho mình là người khôn ngoan ở đời này, thì kẻ ấy hãy nên điên dại để được khôn ngoan: vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự điên dại đối với Thiên Chúa, vì có lời chép rằng: "Chính Người bắt chợt những người khôn ngoan ngay trong xảo kế của họ". Lại có lời khác rằng: "Chúa biết tư tưởng của những người khôn ngoan là hão huyền". Vậy đừng có ai còn tự phô trương nơi loài người. Vì tất cả là của anh em, dù là Phaolô, hay Apollô, hoặc Kêpha, hoặc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 38-48

"Các con hãy yêu thương thù địch các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.

"Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành". Đó là lời Chúa.

Seventh Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 02-19-2017

Reading 1 Lv 19:1-2, 17-18

The LORD said to Moses,
"Speak to the whole Israelite community and tell them:
Be holy, for I, the LORD, your God, am holy.

"You shall not bear hatred for your brother or sister in your heart.
Though you may have to reprove your fellow citizen,
do not incur sin because of him.
Take no revenge and cherish no grudge against any of your people.
You shall love your neighbor as yourself.
I am the LORD."

Responsorial Psalm Ps 103:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13

R. (8a) The Lord is kind and merciful.
Bless the LORD, O my soul;
and all my being, bless his holy name.
Bless the LORD, O my soul,
and forget not all his benefits.
R. The Lord is kind and merciful.
He pardons all your iniquities,
heals all your ills.
He redeems your life from destruction,
crowns you with kindness and compassion.
R. The Lord is kind and merciful.
Merciful and gracious is the LORD,
slow to anger and abounding in kindness.
Not according to our sins does he deal with us,
nor does he requite us according to our crimes.
R. The Lord is kind and merciful.
As far as the east is from the west,
so far has he put our transgressions from us.
As a father has compassion on his children,
so the LORD has compassion on those who fear him.
R. The Lord is kind and merciful.

Reading 2 1 Cor 3:16-23

Brothers and sisters:
Do you not know that you are the temple of God,
and that the Spirit of God dwells in you?
If anyone destroys God's temple, God will destroy that person;
for the temple of God, which you are, is holy.

Let no one deceive himself.
If any one among you considers himself wise in this age,
let him become a fool, so as to become wise.
For the wisdom of this world is foolishness in the eyes of God,
for it is written:
God catches the wise in their own ruses,
and again:
The Lord knows the thoughts of the wise,
that they are vain.

So let no one boast about human beings, for everything belongs to you,
Paul or Apollos or Cephas,
or the world or life or death,
or the present or the future:
all belong to you, and you to Christ, and Christ to God.

Alleluia 1 Jn 2:5

R. Alleluia, alleluia.
Whoever keeps the word of Christ,
the love of God is truly perfected in him.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mt 5:38-48

Jesus said to his disciples:
"You have heard that it was said,
An eye for an eye and a tooth for a tooth.
But I say to you, offer no resistance to one who is evil.
When someone strikes you on your right cheek,
turn the other one as well.
If anyone wants to go to law with you over your tunic,
hand over your cloak as well.
Should anyone press you into service for one mile,
go for two miles.
Give to the one who asks of you,
and do not turn your back on one who wants to borrow.

"You have heard that it was said,
You shall love your neighbor and hate your enemy.
But I say to you, love your enemies
and pray for those who persecute you,
that you may be children of your heavenly Father,
for he makes his sun rise on the bad and the good,
and causes rain to fall on the just and the unjust.
For if you love those who love you, what recompense will you have?
Do not the tax collectors do the same?
And if you greet your brothers only,
what is unusual about that?
Do not the pagans do the same?
So be perfect, just as your heavenly Father is perfect."

 

 

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

CHÚA NHẬT TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bài đọc 1 : ( Hc 15:15-20). Bài đọc 2 : ( 1 Cr 2: 6-10). Mt : ( 5:17-37)

Bắt đầu cuộc sống công khai, Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các Hội Đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân. Danh tiếng Ngài đồn ra khắp xứ Xyria. Có lẽ qua đó, dân chúng cũng muốn Ngài thay đổi hay bãi bỏ những luật lệ đang đè nặng lên vai họ chăng! Nhưng Ngài đã cho họ biết: “ Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể bỏ qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” Và Ngài còn cảnh báo thêm: “ Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân giữ và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.” và Ngài còn khẳng định:“ Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” Đức Giêsu xuống trần gian không  phải để hủy bỏ, sửa đổi hay thêm vào Lề Luật, nhưng để kiện toàn.

Đức Giêsu không chê trách lề luật cũ, nhưng phê phán cách giải thích và áp dụng lề luật của các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Đối với họ, vấn đề quan trọng là phải giữ lề luật nghiêm nhặt một cách hình thức. Người ta đánh giá con người tốt hay xấu tùy theo sự tuân giữ luật nhiều hay ít. Họ chỉ nhìn hành động bên ngoài để phán quyết người có lỗi lầm; nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài lại không nhìn vào vẻ bên ngoài, nhưng nhìn vào tâm hồn, nhìn vào tư tưởng và ước muốn của chúng ta, dù cho ước muốn ấy chưa dẫn đến hành động. Đối với cái nhìn đổi mới của Đức Kitô,  điều quan trọng không phải là chúng ta giữ được bao nhiêu điều răn, nhưng là chúng ta tuân giữ trong tinh thần nào. Ngài đến không phải để hủy bỏ hay sửa đổi luật cũ, nhưng đưa luật cũ lên một mức độ cao hơn, hoàn thiện hơn trong quan hệ giữa Thiên Chúa và con người và giữa con người với nhau. Đó là luật yêu thương: yêu Chúa hết lòng và yêu anh em như chính mình.

Đang đi đường, khách bộ hành nọ gặp một người đàn ông cưỡi gựa phóng vù qua. Đôi mắt có vẻ không lương thiện. Hai bàn tay dính đầy máu. Ít phút sau, cả chục người phóng ngựa tới. Họ hỏi người bộ hành: “ Anh có thấy một người với đôi bàn tay dính đầy máu vừa mới phóng ngựa qua đây không?” Khách bộ hành hỏi: “ Người đó là ai vậy?”  Người dẫn đầu trong đám họ nói: “ Một kẻ xấu.” Khách bộ hành lại hỏi: “ Các anh đuổi theo để đưa người ấy ra công lý phải không?“ Họ trả lời: “ Không. Chúng tôi đuổi theo để chỉ đướng cho anh ta.”

Không phải công lý có khả năng cảm hóa được người ác, nhưng là tình thương. Chúa không yêu cầu chúng ta giải quyết những ai sai phạm lề luật bằng cách tiêu cực là mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng bằng một hành động tích cực bằng yêu thương và tha thứ: Đừng chống cự người ác, ngược lại ai vả má này thì đưa luôn má kia, ai lấy áo trong thì đưa luôn áo ngoài, ai bắt đi một dặm thì đi với người ấy hai dặm. Khi làm như thế, chúng ta mới được trở nên con cái Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời cho mặt trời soi sáng cho cả kẻ xấu và người tốt, kẻ công chính cũng như kẻ bất chính.

Không phải những ai giết người mới bị đưa ra tòa mà ngay cả những ai giận anh em mình, chửi anh em mình là đồ ngốc cũng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng: đó là sự sỉ nhục người anh em; và ai chửi anh em mình là là quân phản đạo lại bị lửa hỏa ngục thiêu đốt, vì họ đã tách lìa người anh em khỏi gia đình Thiên Chúa; vì thế, khi có bất hòa với nhau và trước khi dâng của lễ, trước khi gặp Cha của mình, hãy di làm hòa với anh em.

Điều mà Đức Giêsu muốn kiện toàn luật cũ là đặt mối tương giao yêu thương giữa con người và Thiên Chúa và giữa con người với con người bất kể họ là ai trong tâm tình con cái cùng một Cha. Chính hành động này đưa chúng ta trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

LM Trịnh Ngọc Danh

Quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT 02-12-2017

BÀI ĐỌC I: Hc 15, 16-21 (Hl 15-20)

"Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác".

Trích sách Huấn Ca.

Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới răn là tuỳ ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì giơ tay ra trên đó. Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào, thì được thứ ấy. Bởi chưng, Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng, Người luôn luôn nhìn thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, và thấu suốt mọi hành động của con người. Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, và không cho phép một ai phạm tội. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34.

Đáp: Phước đức những ai tiến thân trong pháp luật của Chúa (c. 1b).

1) Phước đức những ai (theo) đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong pháp luật của Chúa. Phước đức những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài. – Đáp.

2) Phần Chúa, Ngài ban bố huấn lệnh, cốt để người ta tuân giữ hết sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo con vững chắc, để tuân giữ các thánh chỉ của Ngài. – Đáp.

3) Xin gia ân cho tôi tớ Ngài được sống, để tuân giữ những lời Ngài răn. Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. – Đáp.

4) Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài, để con tuân giữ cho bằng triệt để. Xin dạy con, để con tuân theo luật pháp Ngài, và để con hết lòng tuân giữ luật đó. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 2, 6-10

"Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng ta".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan với những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong. Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi. Sự khôn ngoan đó, không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết tới: vì giá thử nhận biết, hẳn họ đã không đóng đinh Chúa sự hiển vinh. Nhưng chúng tôi rao giảng như lời đã chép: "Sự mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng người cũng chưa từng mơ ước tới, đó là tất cả những điều Thiên Chúa đã làm cho những ai yêu mến Người". Bởi chưng Thiên Chúa đã mạc khải điều đó cho chúng tôi do Thánh Thần của Người. Thật vậy, Thánh Thần thấu suốt mọi sự, cả những điều thâm sâu của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 17-37 (bài dài)

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo các con thế này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. †Ta bảo thât các con,‡ nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật các ngươi biết: Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng.

"Các con đã nghe nói với người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

"Cũng có lời dạy rằng: 'Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình.

"Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: 'Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa'. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra". Đó là lời Chúa.

Hoặc bài vắn này: Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ta bảo thật các con: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị.

"Các con đã nghe nói với người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi.

"Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: 'Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa'. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra". Đó là lời Chúa.

Sixth Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 02-12-2017

Reading 1 Sir 15:15-20

If you choose you can keep the commandments, they will save you;
if you trust in God, you too shall live;
he has set before you fire and water
to whichever you choose, stretch forth your hand.
Before man are life and death, good and evil,
whichever he chooses shall be given him.
Immense is the wisdom of the Lord;
he is mighty in power, and all-seeing.
The eyes of God are on those who fear him;
he understands man's every deed.
No one does he command to act unjustly,
to none does he give license to sin.

Responsorial Psalm Ps 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34

R. (1b) Blessed are they who follow the law of the Lord!
Blessed are they whose way is blameless,
who walk in the law of the LORD.
Blessed are they who observe his decrees,
who seek him with all their heart.
R. Blessed are they who follow the law of the Lord!
You have commanded that your precepts
be diligently kept.
Oh, that I might be firm in the ways
of keeping your statutes!
R. Blessed are they who follow the law of the Lord!
Be good to your servant, that I may live
and keep your words.
Open my eyes, that I may consider
the wonders of your law.
R. Blessed are they who follow the law of the Lord!
Instruct me, O LORD, in the way of your statutes,
that I may exactly observe them.
Give me discernment, that I may observe your law
and keep it with all my heart.
R. Blessed are they who follow the law of the Lord!

Reading 2 1 Cor 2:6-10

Brothers and sisters:
We speak a wisdom to those who are mature,
not a wisdom of this age,
nor of the rulers of this age who are passing away.
Rather, we speak God's wisdom, mysterious, hidden,
which God predetermined before the ages for our glory,
and which none of the rulers of this age knew;
for, if they had known it,
they would not have crucified the Lord of glory.
But as it is written:
What eye has not seen, and ear has not heard,
and what has not entered the human heart,
what God has prepared for those who love him,

this God has revealed to us through the Spirit.

For the Spirit scrutinizes everything, even the depths of God.

Alleluia cF. mt 11:25

R. Alleluia, alleluia.
Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth;
you have revealed to little ones the mysteries of the kingdom.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mt 5:17-37

Jesus said to his disciples:
"Do not think that I have come to abolish the law or the prophets.
I have come not to abolish but to fulfill.
Amen, I say to you, until heaven and earth pass away,
not the smallest letter or the smallest part of a letter
will pass from the law,
until all things have taken place.
Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments
and teaches others to do so
will be called least in the kingdom of heaven.
But whoever obeys and teaches these commandments
will be called greatest in the kingdom of heaven.
I tell you, unless your righteousness surpasses
that of the scribes and Pharisees,
you will not enter the kingdom of heaven.

"You have heard that it was said to your ancestors,
You shall not kill; and whoever kills will be liable to judgment.
But I say to you,
whoever is angry with his brother
will be liable to judgment;
and whoever says to his brother, 'Raqa,'
will be answerable to the Sanhedrin;
and whoever says, 'You fool,'
will be liable to fiery Gehenna.
Therefore, if you bring your gift to the altar,
and there recall that your brother
has anything against you,
leave your gift there at the altar,
go first and be reconciled with your brother,
and then come and offer your gift.
Settle with your opponent quickly while on the way to court.
Otherwise your opponent will hand you over to the judge,
and the judge will hand you over to the guard,
and you will be thrown into prison.
Amen, I say to you,
you will not be released until you have paid the last penny.

"You have heard that it was said,
You shall not commit adultery.
But I say to you,
everyone who looks at a woman with lust
has already committed adultery with her in his heart.
If your right eye causes you to sin,
tear it out and throw it away.
It is better for you to lose one of your members
than to have your whole body thrown into Gehenna.
And if your right hand causes you to sin,
cut it off and throw it away.
It is better for you to lose one of your members
than to have your whole body go into Gehenna.

"It was also said,
Whoever divorces his wife must give her a bill of divorce.
But I say to you,
whoever divorces his wife –  unless the marriage is unlawful –
causes her to commit adultery,
and whoever marries a divorced woman commits adultery.

"Again you have heard that it was said to your ancestors,
Do not take a false oath,
but make good to the Lord all that you vow.

But I say to you, do not swear at all;
not by heaven, for it is God's throne;
nor by the earth, for it is his footstool;
nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.
Do not swear by your head,
for you cannot make a single hair white or black.
Let your 'Yes' mean 'Yes,' and your 'No' mean 'No.'
Anything more is from the evil one."

or MT 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37

Jesus said to his disciples:
"I tell you, unless your righteousness surpasses
that of the scribes and Pharisees,
you will not enter the kingdom of heaven.

"You have heard that it was said to your ancestors,
You shall not kill; and whoever kills will be liable to judgment.
But I say to you,
whoever is angry with brother
will be liable to judgment.

"You have heard that it was said,
You shall not commit adultery.
But I say to you,
everyone who looks at a woman with lust
has already committed adultery with her in his heart.

"Again you have heard that it was said to your ancestors,
Do not take a false oath,
but make good to the Lord all that you vow.

But I say to you, do not swear at all.
Let your 'Yes' mean 'Yes,'and your 'No' mean 'No.'
Anything more is from the evil one."

 

 

KITÔ HỮU, NGƯƠI LÀ AI?

KITÔ HỮU, NGƯƠI LÀ AI?

CHÚA NHẬT TUẦN V MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bài đọc 1 : (Is 58:7-10). Bài đọc 2 : ( 1Cr 2:1-5). Tin Mừng : ( Mt 5:13-16)

Sau khi công bố Tám Mối Phúc Thật, Đức Giêsu đòi hỏi các môn và những người đi theo Ngài: “ Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” Hai hình ảnh muối và ánh sáng cũng là một, và cả đều nói lên vài trò của các môn đệ và của các Kitô hữu hôm nay là truyền bá lý tưởng chân lý mà Ngài đã truyền dạy. Khi nói: “ Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em la ánh sáng cho thế gian”, Đức Giêsu không muốn nói lên một niềm mong ước phải làm; nhưng Ngài khẳng định với các môn đệ và những người đi theo Ngài phải trở nên muối cho đời và ánh sáng cho thế gian. Nhưng muối và ánh sáng phải như thế nào để ướp cho đời, để chiếu sáng cho trần gian?

Muối thì phải còn vị mặn; muối mà nhạt đi thì lấy gì làm cho nó mặn lại; nó đã trở thành vô dụng. Ánh sáng thì phải đặt trên cao để có thể chiếu sáng cho cả nhà; đèn thắp sáng mà đặt dưới đáy thùng thì chẳng chiếu sáng được bóng tối chung quanh; vì thế, muối phải còn vị mặn, ánh sáng phải tỏa sáng để xóa tan bóng tối, phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để cho họ thấy những công việc tốt đẹp của các môn đệ và của chúng ta làm để tôn vinh Chúa Cha, Đấng ngự trên trời.

Muối và ánh sáng mà Đức Giêsu muốn nói đến là những công việc tốt lành, đặc biệt là những công việc bác ái và yêu thương. Khi bảo chúng ta hãy để ánh sáng của chúng ta chiếu soi trước mặt mọi người, Ngài không bảo chúng ta quảng cáo, phô trương những việc tốt chúng ta làm; nhưng qua đó, chúng ta làm chứng cho thế gian về Thiên Chúa.  Khi sống đạo mà phân cách đạo khỏi đời sống thì chẳng khác nào muối đã nhạt, ánh sáng đã bị che khuất. Sống và thực hành lý tưởng tôn giáo,người ta đem đến cho đời, cho tha nhân một chứng từ của niềm tin. Khi mối và ánh sáng trở nên chúng từ để tôn vin Thiên Chúa thì tự chúng đã trở thành một lời công bố Tin Mừng

Một ngày nọ, có một vị khách đến thăm ngôi nhà mà Mẹ Têrêsa dành cho người nghèo và người hấp hối ở Calcutta. Khi ông vừa tới thì các nữ tu đưa vào một vài người đang hấp hối từ ống cống về, mình dính đầy bụi đất và đang đau đớn. Một chị đang chăm sóc cho người sắp chết mà không để ý đến người đang quan sát mình. Chị tắm rửa và  mỉm cười với người ấy.

Nhìn thấy thế, ông khách quay lại với Mẹ Têrêsa và nói: “ Hôm nay, khi đến đây, tôi đã không tin Thiên Chúa, vì lòng tôi đầy thù hận. Nhưng giờ đây, tôi ra về với lòng tin Thiên Chúa. Tôi đã thấy tình yêu của Thiên Chúa đang hoạt động. Qua đôi bàn tay của chị nữ tu kia, qua sự dịu dàng, qua cử chỉ đầy thương yêu của chị đối với người bất hạnh ấy, tôi đã nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa xuống trên người ấy. Bây giờ thì tôi tin.”

Sau khi truyền cho các môn đệ và những người đi theo phải trở thành muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, Đúc Giêsu đã đưa ra một số công việc nhân đức mà những ai tin và theo Ngài phải làm là sống theo những gì Ngài truyền dạy,  phải ăn ở theo đức công chính, không giận ghét, không trả thù, phải yêu kẻ thù, bố thí, cầu nuyện, ăn chay cách kín đáo…Qua miệng ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa đã cho biết cách ăn chay đẹp lòng Ngài nhất là “chia cơm cho người đói, rước vào nhà nhưng người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.”(xem  Is 58:7-8) Đó là muối, là ánh sáng cho đời.

Thực thi những nhân đức ấy là thực hành Tám Mối Phúc Thật, là trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.  Đức Giêsu là muối cho đời, là ánh sáng thế gian, thì đến lượt các môn đệ và những ai tin và theo Ngài cũng phải là muối, là ánh sáng cho thế gian. Muối và ánh sáng là đức tin thể hiện qua hành động và cuộc sống.

LM Trịnh Ngọc Danh

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT 02-05-2017

CHÚA NHẬT TUẦN 5, MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

BÀI ĐỌC I: Is 58, 7-10

"Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Này đây Chúa phán: "Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: 'Này Ta đây'. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm doạ, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách, và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 111, 4-5. 6-7. 8a và 9

Đáp: Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay (c. 4a).

Hoặc đọc: Alleluia.

1) Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính. Phước đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình. – Đáp.

2) Cho tới đời đời người sẽ không nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. Người không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng người vững vàng cậy trông vào Chúa. – Đáp.

3) Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi, người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 2, 1-5

"Tôi đã công bố cho anh em bằng chứng của Chúa Kitô chịu đóng đinh".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan; tôi đến công bố bằng chứng của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác giữa anh em, ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã đến với anh em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: "Ta là ánh sáng thế gian; ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 13-16

"Các con là sự Sáng thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

"Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời". Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC I: Is 58, 7-10

"Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Này đây Chúa phán: "Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: 'Này Ta đây'. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm doạ, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách, và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 111, 4-5. 6-7. 8a và 9

Đáp: Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay (c. 4a).

Hoặc đọc: Alleluia.

1) Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính. Phước đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình. – Đáp.

2) Cho tới đời đời người sẽ không nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. Người không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng người vững vàng cậy trông vào Chúa. – Đáp.

3) Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi, người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 2, 1-5

"Tôi đã công bố cho anh em bằng chứng của Chúa Kitô chịu đóng đinh".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan; tôi đến công bố bằng chứng của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác giữa anh em, ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã đến với anh em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: "Ta là ánh sáng thế gian; ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 13-16

"Các con là sự Sáng thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

"Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời". Đó là lời Chúa.

Fifth Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 02-05-2017

Reading 1 Is 58:7-10

Thus says the LORD:
Share your bread with the hungry,
shelter the oppressed and the homeless;
clothe the naked when you see them,
and do not turn your back on your own.
Then your light shall break forth like the dawn,
and your wound shall quickly be healed;
your vindication shall go before you,
and the glory of the LORD shall be your rear guard.
Then you shall call, and the LORD will answer,
you shall cry for help, and he will say: Here I am!
If you remove from your midst
oppression, false accusation and malicious speech;
if you bestow your bread on the hungry
and satisfy the afflicted;
then light shall rise for you in the darkness,
and the gloom shall become for you like midday.

Responsorial Psalm Ps 112:4-5, 6-7, 8-9

R. (4a) The just man is a light in darkness to the upright.
or:
R. Alleluia.
Light shines through the darkness for the upright;
he is gracious and merciful and just.
Well for the man who is gracious and lends,
who conducts his affairs with justice.
R. The just man is a light in darkness to the upright.
or:
R. Alleluia.
He shall never be moved;
the just one shall be in everlasting remembrance.
An evil report he shall not fear;
his heart is firm, trusting in the LORD.
R. The just man is a light in darkness to the upright.
or:
R. Alleluia.
His heart is steadfast; he shall not fear.
Lavishly he gives to the poor;
His justice shall endure forever;
his horn shall be exalted in glory.
R. The just man is a light in darkness to the upright.
or:
R. Alleluia.

Reading 2 1 Cor 2:1-5

When I came to you, brothers and sisters,
proclaiming the mystery of God,
I did not come with sublimity of words or of wisdom.
For I resolved to know nothing while I was with you
except Jesus Christ, and him crucified.
I came to you in weakness and fear and much trembling,
and my message and my proclamation
were not with persuasive words of wisdom,
but with a demonstration of Spirit and power,
so that your faith might rest not on human wisdom
but on the power of God.

Alleluia Jn 8:12

R. Alleluia, alleluia.
I am the light of the world, says the Lord;
whoever follows me will have the light of life.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mt 5:13-16

Jesus said to his disciples:
"You are the salt of the earth.
But if salt loses its taste, with what can it be seasoned?
It is no longer good for anything
but to be thrown out and trampled underfoot.
You are the light of the world.
A city set on a mountain cannot be hidden.
Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket;
it is set on a lampstand,
where it gives light to all in the house.
Just so, your light must shine before others,
that they may see your good deeds
and glorify your heavenly Father."

 

LINH ĐẠO CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

LINH ĐẠO CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bài đọc 1 : ( Xp 2:3;3:12-13). Bài đọc 2 : ( 1 Cr 1:26-31). Tin Mừng : ( Mt 5: 1-12)

Vào thời Cựu Ước, ông Môisê đã thiết lập một giao ước với Thiên Chúa trên  núi Sinai; Đức Giêsu, trên một ngọn đồi bên bờ hồ Galilêa đã ban  cho các môn đệ và đám đông một giáo huấn mới. Bài Giảng Trên Núi cũng còn được gọi là Hiến Chương Nước Trời. Đó là Tám Mối Phúc Thật: “ Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.”( Mt 5: 3-10)  

Thiên Chúa không lừa dối ai. Ngài là chân lý và là sự thật. Những gì Ngài truyền  dạy là nhằm đưa con người đến với chân thiện mỹ. Những mối phúc thật mà Chúa muốn con người thực hành không thuộc thế gian này mà thuộc một thế giới siêu nhiên.

Tám Mối Phúc thật đan quyện với nhau làm thành một Hiến Chương Nước Trời dành cho ai tín thác vào Thiên Chúa. Đó là những phẩm chất mà những ai muốn chiếm được Nước Trời, muốn trở thành con cái Thiên Chúa phải thi hành. Tám Mối Phúc Thật còn nói lên sự liên đới giữa cá nhân với Thiên Chúa và với anh em trong luật “mến Chúa yêu người.”

“Phúc cho ai khao khát nên người công chính, , vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.”  Ai đi tìm sự thật, khát khao sự công chính, sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Sự công chính phải chi phối tư duy và hành động của con người. Sống trong sự công chính là sống trong niềm tin, sống theo thánh ý Thiên Chúa. Đức Giêsu đã nói: “ Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.”( Mt 6:33) Từ sự khao khát nên người công chính, dẫn chúng ta đến chỗ phải chu toàn bổn phận của mình với Thiên Chúa và tha nhân.

Đối với bản thân, hãy sống tinh thần khó nghèo. Giàu không phải là tội, nhưng điều Chúa chúc phúc là người có tâm hồn nghèo khó. Nghèo mà ham hay giàu mà hà tiện sống thiếu bác ái  dẫn con người đến chỗ bám víu vào vật chất mà quên cả bổn phận làm con cái Thiên Chúa thì còn đáng trách hơn. Chúa lại chúc phúc cho người hiền lành.Họ là những người khiêm nhường và tin tưởng vào Thiên Chúa, biết thắng cơn giận của mình trong những trường hợp gây đau khổ cho mình, không oán giận những kẻ làm hại mình. Và đối với những ai sầu khổ vì những bất hạnh về vật chất hay tinh thần trong xã hội, nhưng vẫn kiên trì và vững mạnh trong đức tin thì sẽ được ủi an. Chúa còn đòi hỏi phải có tâm hồn trong sạch. Người có tâm hồn trong sạch là người có những ý hướng ngay thẳng, những hành vi tốt lành phù hợp với những đòi hỏi của Nước Trời, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Đối với tha nhân, những ai biết thương xót người, sẽ được Thiên Chúa thương xót. Người hay thương xót là người có tâm hồn biết cảm thông với người khác trong tinh thần chia sẻ và cứu giúp.  Ai xây dựng hòa bình, sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Hòa bình là là điều kiện đầu tiên để có hạnh phúc. Sống hòa bình với Thiên Chúa khi không mắc lỗi với Thiên Chúa và được Ngài yêu thương, hòa bình với bản thân khi không bị lương tâm cắn rứt, hòa bình với mọi người khi sống thuận hòa và an vui với nhau.

Các mối phúc mà Thiên Chúa vạch ra cho chúng ta như là một câu trả lời cho ước vọng đi tìm hạnh phúc nơi tâm hồn con người. Các mối phúc thật kiện toàn các điều răn của thời Cựu Ước. Đức Giêsu là tấm gương sống tám mối phúc thật mà Ngài đã truyền cho các môn đệ và đám đông trên núi. Đó  là con đường dẫn đến hạnh phúc thật cho những ai tin vào Ngài để được làm con cái Thiên Chúa và gia nhập Nước Trời do Ngài thiết lập.

LM Trịnh Ngọc Danh

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT 01-29-2017

BÀI ĐỌC I: Xp 2, 3; 3, 12-13

"Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn".

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10.

Đáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3).

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. – Đáp.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. – Đáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 26-31

"Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì (trong anh em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: "Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa". Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12a

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời". Đó là lời Chúa.

Fourth Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 01-29-2017

Reading 1 Zep 2:3; 3:12-13

Seek the LORD, all you humble of the earth,
who have observed his law;
seek justice, seek humility;
perhaps you may be sheltered
on the day of the LORD's anger.

But I will leave as a remnant in your midst
a people humble and lowly,
who shall take refuge in the name of the LORD:
the remnant of Israel.
They shall do no wrong
and speak no lies;
nor shall there be found in their mouths
a deceitful tongue;
they shall pasture and couch their flocks
with none to disturb them.

Responsorial Psalm Ps 146:6-7, 8-9, 9-10

R. (Mt 5:3) Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!
or:
R. Alleluia.
The LORD keeps faith forever,
secures justice for the oppressed,
gives food to the hungry.
The LORD sets captives free.
R. Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!
or:
R. Alleluia.
The LORD gives sight to the blind;
the LORD raises up those who were bowed down.
The LORD loves the just;
the LORD protects strangers.
R. Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!
or:
R. Alleluia.
The fatherless and the widow the LORD sustains,
but the way of the wicked he thwarts.
The LORD shall reign forever;
your God, O Zion, through all generations. Alleluia.
R. Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!
or:
R. Alleluia.

Reading 2 1 Cor 1:26-31

Consider your own calling, brothers and sisters.
Not many of you were wise by human standards,
not many were powerful,
not many were of noble birth.
Rather, God chose the foolish of the world to shame the wise,
and God chose the weak of the world to shame the strong,
and God chose the lowly and despised of the world,
those who count for nothing,
to reduce to nothing those who are something,
so that no human being might boast before God.
It is due to him that you are in Christ Jesus,
who became for us wisdom from God,
as well as righteousness, sanctification, and redemption,
so that, as it is written,
"Whoever boasts, should boast in the Lord."

Alleluia Mt 5:12a

R. Alleluia, alleluia.
Rejoice and be glad;
your reward will be great in heaven.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mt 5:1-12a

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain,
and after he had sat down, his disciples came to him.
He began to teach them, saying:
"Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are they who mourn,
for they will be comforted.
Blessed are the meek,
for they will inherit the land.
Blessed are they who hunger and thirst for righteousness,
for they will be satisfied.
Blessed are the merciful,
for they will be shown mercy.
Blessed are the clean of heart,
for they will see God.
Blessed are the peacemakers,
for they will be called children of God.
Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,
for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are you when they insult you and persecute you
and utter every kind of evil against you falsely because of me.
Rejoice and be glad,
for your reward will be great in heaven."

ÁNH SÁNG THẾ GIAN

ÁNH SÁNG THẾ GIAN

CHÚA NHẬT TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bài đọc 1 : ( Is 8:23-9:3). Bài đọc 2 : ( 1Cr 1:10-13,17). Tin Mừng : ( Mt 4:12-23)

Đức Giêsu đã tự xưng mình là ánh sáng, nhưng không phải là ánh sáng mặt trăng hay mặt trời, cũng không phải là ánh sáng của bóng đền néon, nhưng là ánh sáng thế gian: “ Tôi là ánh sáng thế gian.” Như lời tiên tri của ngôn sứ Isaia, áng sáng ấy sẽ chiếu sáng “ đoàn người đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” Nhưng ai là người đang ở trong cảnh tối tăm? đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần?

Sau khi phạm tội bất tuân lời của Thiên Chúa, bị đuổi ta khỏi Vườn Địa Đàng, tổ tiên Adong và Evà đã đưa nhân loại bước vào vùng tăm tối, vùng bóng tối của sự hủy diệt do tội lỗi. Vì yêu thương nhân loại, muốn đưa loài người thoát ra khỏi vùng bóng tối hủy diệt ấy, Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu xuống thế gian, mang thân phận con người để cứu vớt loài người, đưa con người trở về với sự sống bất diệt. Đức Giêsu đã trở thành ánh sáng thế gian.

Bóng tối sâu thẳm ấy do thù hận, tham lam, đam mê, ích kỷ của lòng người gây ra. Con người đã đánh mất lương tâm thánh thiện của mình khi chiều theo những dục vọng, ý riêng của mình. Trong tinh thần Phật Học, ánh sáng được xem như là Trí tuệ và bóng tối được dùng ám chỉ cho Vô minh. Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật đã dạy các môn đồ: “ Trí tuệ là chiếc thuyền kiên cố chở ta ra khỏi biển sanh, lão, bệnh, tử, cũng là ngọn đèn chói sáng xua tan vô minh hắc ám, là liều thuốc chữa bệnh tham,sân, si, là chiếc búa chặt đứt phiền não. Vậy các ngươi phải văn huệ, tư huệ, tu huệ và hành trì tinh tấn để tự tăng trưởng trí tuệ.” Trí tuệ được xem như lá ánh sáng chiếu soi mọi người thấy được chân lý và nhận ra lẽ phải. Và trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng dạy: “ Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm ta ô nhiễm, chỉ có ta làm ta tránh được điều tội lỗi, chỉ có ta gột rửa cho ta. Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta.”

Đức Kitô xuống trần gian như một nguồn ánh sáng để thức tỉnh lòng người trở về với Thiên Chúa. Nếu lòng người vẫn chai đá, vẫn tìm cách thỏa mãn những dục vọng của mình, chối bỏ ánh sáng thì ánh sáng của Đức Kitô lại trở thành bản án cho họ như lời Ngài đã nói: “ Đây là bản án: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng, và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng những kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”( Ga 3:19-21) Tìm về với ánh sáng của Đức Kitô là nhận thức rõ ràng giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, nhờ đó sẽ giúp con người thoát ra khỏi vòng tội lỗi để trở thành con cái Thiên Chúa. Thế nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, đã lên án Đấng Cứu Tinh nhân loại phải chết trên thập giá. Và ngay nay, người ta vẫn cứ nhập nhằng giữa ánh sáng và bóng tối.

Đức Giêsu là ánh sáng xóa tan bóng tối và bóng tối không diệt được ánh sáng. Ánh sang ấy đem lại sự sống. Ai không theo Đức Kitô, không tin vào những lời giáo huấn của Ngài là đi trong bóng tố của sự hủy diệt như có lần Đức Giêsu nói với người Do thái: “ Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” ( Ga 8:12)

Ai có ánh sáng thế gian là có Đức Giêsu. Ai tin vào ánh sáng là tin vào Ngài, tin vào Tin Mừng Cứu độ; người ấy không ở lại trong bóng tối nhưng trở nên con cái ánh sáng, trở nên mộn đệ của Ngài: “Ánh sáng còn ở giữa các ông một ít lâu nữa thôi…Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng.”( Ga 12:35-36), vì thế, Đức Giêsu đã kêu gọi: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

LM Trịnh Ngọc Danh

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đúc Mẹ Mông Trệu Anaheim

Chúa Nhật Tuần III Thường Niên Năm A

Chúa Nhật Tuần III Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT 01-22-2017

BÀI ĐỌC I:  Is 9, 1-4  (Hr 8, 23b – 9, 3)

"Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại". 

Trích sách Tiên tri Isaia.

Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kia sông Giođan trở thành Galilêa các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Người đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn; thiên hạ hân hoan trước mặt Người, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ách đã đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thu họ, Người đã bẻ gẫy tất cả như trong ngày Mađian.  Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA:  Tv 26, 1. 4. 13-14

Đáp: Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi (c. 1a).

1)     Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ; tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?    –  Đáp.   

2)    Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.    –  Đáp.    

3)    Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa.    –  Đáp.

BÀI ĐỌC II:  1 Cr 1, 10-13. 17

"Tất cả anh em hãy đồng tâm hợp ý với nhau, và giữa anh em, đừng có chia rẽ".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau, giữa anh em đừng có chia rẽ; hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần khí và cùng một tâm tình. Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà Khloê cho hay rằng: giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ý nói điều này, là mỗi người trong anh em nói: "Tôi, tôi thuộc về Phaolô; – "Tôi về phe Apollô"; – "Còn tôi, tôi về phe Kêpha"; – "Và tôi thuộc về phe Chúa Kitô". Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa? Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Đức Kitô ra hư không.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  Mt 4, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. – Alleluia.

 

PHÚC ÂM:  Mt 4, 12-23   (bài dài)

"Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Ca-pharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết".

Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!"

Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.  Đó là lời Chúa.

Hoặc đọc bài vắn này:  Mt 4, 12-17

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Ca-pharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến".  Đó là lời Chúa.

 

Third Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 01-22-2017

Reading 1 Is 8:23—9:3

First the Lord degraded the land of Zebulun
and the land of Naphtali;
but in the end he has glorified the seaward road,
the land west of the Jordan,
the District of the Gentiles.

Anguish has taken wing, dispelled is darkness:
for there is no gloom where but now there was distress.
The people who walked in darkness
have seen a great light;
upon those who dwelt in the land of gloom
a light has shone.
You have brought them abundant joy
and great rejoicing,
as they rejoice before you as at the harvest,
as people make merry when dividing spoils.
For the yoke that burdened them,
the pole on their shoulder,
and the rod of their taskmaster
you have smashed, as on the day of Midian.

Responsorial Psalm Ps 27:1, 4, 13-14

R. (1a) The Lord is my light and my salvation.
The LORD is my light and my salvation;
whom should I fear?
The LORD is my life's refuge;
of whom should I be afraid?
R. The Lord is my light and my salvation.
One thing I ask of the LORD;
this I seek:
To dwell in the house of the LORD
all the days of my life,
That I may gaze on the loveliness of the LORD
and contemplate his temple.
R. The Lord is my light and my salvation.
I believe that I shall see the bounty of the LORD
in the land of the living.
Wait for the LORD with courage;
be stouthearted, and wait for the LORD.
R. The Lord is my light and my salvation.

Reading 2 1 Cor 1:10-13, 17

I urge you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ,
that all of you agree in what you say,
and that there be no divisions among you,
but that you be united in the same mind and in the same purpose.
For it has been reported to me about you, my brothers and sisters,
by Chloe's people, that there are rivalries among you.
I mean that each of you is saying,
"I belong to Paul," or "I belong to Apollos,"
or "I belong to Cephas," or "I belong to Christ."
Is Christ divided?
Was Paul crucified for you?
Or were you baptized in the name of Paul?
For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel,
and not with the wisdom of human eloquence,
so that the cross of Christ might not be emptied of its meaning.

Alleluia Mt 4:23

R. Alleluia, alleluia.
Jesus proclaimed the Gospel of the kingdom
and cured every disease among the people.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel MT 4:12-23

When Jesus heard that John had been arrested,
he withdrew to Galilee.
He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea,
in the region of Zebulun and Naphtali,
that what had been said through Isaiah the prophet
might be fulfilled:
Land of Zebulun and land of Naphtali,
the way to the sea, beyond the Jordan,
Galilee of the Gentiles,
the people who sit in darkness have seen a great light,
on those dwelling in a land overshadowed by death
light has arisen.

From that time on, Jesus began to preach and say,
"Repent, for the kingdom of heaven is at hand."

As he was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers,
Simon who is called Peter, and his brother Andrew,
casting a net into the sea; they were fishermen.
He said to them,
"Come after me, and I will make you fishers of men."
At once they left their nets and followed him.
He walked along from there and saw two other brothers,
James, the son of Zebedee, and his brother John.
They were in a boat, with their father Zebedee, mending their nets.
He called them, and immediately they left their boat and their father
and followed him.
He went around all of Galilee,
teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom,
and curing every disease and illness among the people.

or Mt 4:12-17

When Jesus heard that John had been arrested,
he withdrew to Galilee.
He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea,
in the region of Zebulun and Naphtali,
that what had been said through Isaiah the prophet
might be fulfilled:
Land of Zebulun and land of Naphtali,
the way to the sea, beyond the Jordan,
Galilee of the Gentiles,
the people who sit in darkness have seen a great light,
on those dwelling in a land overshadowed by death
light has arisen.

From that time on, Jesus began to preach and say,
"Repent, for the kingdom of heaven is at hand."

 

ĐÁNH GIÁ CÁCH TRUNG THỰC

ĐÁNH GIÁ CÁCH TRUNG THỰC

Chúa Nhật II Thường Niên năm A

Bài đọc 1 : ( Is 49:3,5-6). Bài đọc 2 : (1 Cr 1:1-3). Tin Mừng : ( Ga 1:29-34)

Mùa Giáng Sinh kết thúc. Trẻ Hài Nhi Giêsu sống ẩn dật nơi miền Nadarét 30 năm. Bắt đầu mùa thường niên, Giáo hội đưa chúng ta bước theo chân chàng trai Giêsu đi vào đời thực hiện nhiệm vụ Chúa Cha giao phó. Bài Tin Mừng Chúa Nhật 2 thường niên là một buổi ra mắt chàng thanh niên ấy với mọi người. Nhưng ai là người có đủ tư cách để giới thiệu nhân vật chính trong công trình cứu cuộc của Thiên Chúa dành cho con người? Người đó không ai khác là Gioan Tiền Hô, vị ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước. Nhưng ông biết gì về Đấng ông giới thiệu?

Một hôm, sau khi làm phép rửa cho Đức Giêsu, ông thấy Ngài tiến về phía mình, ông đã giới thiệu với các môn đệ của ông và với dân chúng: “ Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.” Chỉ ngắn gọn có thế, nhưng ông đã giới thiệu Đức Giêsu là Đấng nào và Ngài đến với nhiệm vụ gì. Ông gọi Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, là Người Tôi Trung phải đến như lời Isaia đã loan báo; sứ mạng của Ngài là đưa những người tội lỗi quay về với Thiên Chúa. Từ nay, Ngài sẽ tìm kiếm, không phải  vinh dự cho mình nhưng là cho Chúa Cha. Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ.

Phận sự của ông Gioan là giới thiệu cho dân chúng nhân vật chính là Đức Giêsu để rồi sau đó lui vào bóng tối. Khi người ta hỏi ông là ai mà lại kêu gọi sám hối và làm phép rửa, ông đã thẳng thắn tuyên bố : ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là Êlia hay một ngôn sứ nào đó. Ông khiêm tốn tự nhận mình là tiếng người hô trong hoang địa. Ông không tự hào, không ganh tỵ; ngược lại, ông khiêm tốn nhận ra Đấng đến sau ông còn cao trọng hơn ông; ông không đáng cởi quai dép cho Đấng mà chính ông cũng chưa biết. Ông hạ mình xuống để đưa người được giới thiệu lên.

Có một ông vua nọ một hôm cho gọi một thuộc hạ đến. Ông này nổi tiếng là người hung dữ, tầm thường, không có bạn bè. Nhà vua ra lệnh cho ông ta: “ Trẫm muốn khanh đi khắp vương quốc của trẫm và tìm cho trẫm một người thực sự tốt lành.”

Người thuộc hạ ấy ra đi. Trong suốt cuộc hành trình, ông ta đã gặp và nói chuyện với rất nhiều người. Sau một thời gian dài, ông ta trở về báo cáo với nhà vua: “ Thần đã tìm khắp vương quốc như chúa thượng yêu cầu, nhưng thần không tìm được một người nào thật sự tốt lành. Tất cả bọn họ đều là những người tầm thường, hung dữ, dối trá, xấu xa. Không có nơi nào thần tìm thấy một người tốt lành như chúa thượng muốn.”

Rồi nhà vua lại sai một thuộc hạ khác. Ông này nổi tiếng là người quảng đại, nhân từ và được nhiều người yêu mến. Nhà vua nói với ông ta: “ Hãy đi khắp đất nước của trẫm và tìm cho trẫm một người thực sự xấu xa.”

Ông ta đi khắp nơi. Sau một thời gian dài, ông trở về và báo cáo với nhà vua: “ Thần đã thất bại trong nhiệm vụ chúa thượng đã giao. Thần đã gặp thấy những người lầm đường, lạc lối, những người hành động mù quáng và đam mê, nhưng không nơi nào thần tìm thấy một người thực sự xấu xa. Hầu hết họ đều là nhưng người tốt bụng, mặc dầu họ đã làm những việc tồi tệ.”

Trong cuộc sống, người ta thường có khuynh hướng đánh giá người khác theo chủ quan của mình. Nếu chúng ta luôn luôn tìm thấy lỗi lầm của người khác, luôn luôn hạ thấp họ theo chủ quan của mình, chúng ta sẽ không thấy được cái hay cái tốt nơi họ. Một  khi tấm lòng chúng ta mở rộng cho người khác, chúng ta sẽ khám phá ra điều tốt lành của họ.

Qua phép Rửa tội, chúng ta được kêu gọi làm môn đệ của Đức Giêsu. Đây là một vinh dự và là một đặc ân cao cả; nhưng không phải vì thế mà chúng ta tự hào để sống cách biệt với người khác; ngược lại, đây là một cơ hội để phục vụ. Bài học mà thánh Gioan Tẩy Giả để lại cho chúng ta là đừng coi mình là trung tâm của thế giới. Trong Nước Thiên Chúa không có sự cạnh tranh hay đối đầu. Mỗi người đều cao qúy và là duy nhất trong Nước Trời.

LM Trịnh Ngọc Danh

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT 01-15-2017

BÀI ĐỌC I: Is 49, 3. 5-6

"Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã phán cùng tôi: "Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi".

Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: "Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. – Đáp.

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến".- Đáp.

3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy lòng con. – Đáp.

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 1-3

"Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta".

Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 29-34

"Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần'. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa". Đó là lời Chúa.

Second Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 01-15-2017
 

Reading 1 Is 49:3, 5-6

The LORD said to me: You are my servant,
Israel, through whom I show my glory.
Now the LORD has spoken
who formed me as his servant from the womb,
that Jacob may be brought back to him
and Israel gathered to him;
and I am made glorious in the sight of the LORD,
and my God is now my strength!
It is too little, the LORD says, for you to be my servant,
to raise up the tribes of Jacob,
and restore the survivors of Israel;
I will make you a light to the nations,
that my salvation may reach to the ends of the earth.

Responsorial Psalm Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10

R. (8a and 9a) Here am I, Lord; I come to do your will.
I have waited, waited for the LORD,
and he stooped toward me and heard my cry.
And he put a new song into my mouth,
a hymn to our God.
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Sacrifice or offering you wished not,
but ears open to obedience you gave me.
Holocausts or sin-offerings you sought not;
then said I, "Behold I come."
R. Here I am, Lord; I come to do your will.
"In the written scroll it is prescribed for me,
to do your will, O my God, is my delight,
and your law is within my heart!"
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
I announced your justice in the vast assembly;
I did not restrain my lips, as you, O LORD, know.
R. Here am I, Lord; I come to do your will.

Reading 2 1 Cor 1:1-3

Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God,
and Sosthenes our brother,
to the church of God that is in Corinth,
to you who have been sanctified in Christ Jesus, called to be holy,
with all those everywhere who call upon the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours.
Grace to you and peace from God our Father
and the Lord Jesus Christ.

Alleluia Jn 1:14a, 12a

R. Alleluia, alleluia.
The Word of God became flesh and dwelt among us.
To those who accepted him,
he gave power to become children of God.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Jn 1:29-34

John the Baptist saw Jesus coming toward him and said,
"Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.
He is the one of whom I said,
'A man is coming after me who ranks ahead of me
because he existed before me.'
I did not know him,
but the reason why I came baptizing with water
was that he might be made known to Israel."
John testified further, saying,
"I saw the Spirit come down like a dove from heaven
and remain upon him.
I did not know him,
but the one who sent me to baptize with water told me,
'On whomever you see the Spirit come down and remain,
he is the one who will baptize with the Holy Spirit.'
Now I have seen and testified that he is the Son of God."

Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh Năm A

Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh Năm A

CHÚA NHẬT 01-08-2017

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6

"Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi.

Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi.

Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông.

Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, †đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 71, 2. 7-8. 10-11a. 12-13

Đáp: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa (x. c. 11b).

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. – Đáp.

2) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất. – Đáp.

3) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ. – Đáp.

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Ep 3, 2-3a. 5-6

"Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng: Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mạc khải cho các thánh Tông đồ của Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh Thần. Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 2, 2

Alleluia, alleluia! – Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đã đến để triều bái Người. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 2, 1-12

"Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. -Đó là lời Chúa.

The Epiphany of the Lord

Reading 1 Is 60:1-6

Rise up in splendor, Jerusalem! Your light has come,
the glory of the Lord shines upon you.
See, darkness covers the earth,
and thick clouds cover the peoples;
but upon you the LORD shines,
and over you appears his glory.
Nations shall walk by your light,
and kings by your shining radiance.
Raise your eyes and look about;
they all gather and come to you:
your sons come from afar,
and your daughters in the arms of their nurses.

Then you shall be radiant at what you see,
your heart shall throb and overflow,
for the riches of the sea shall be emptied out before you,
the wealth of nations shall be brought to you.
Caravans of camels shall fill you,
dromedaries from Midian and Ephah;
all from Sheba shall come
bearing gold and frankincense,
and proclaiming the praises of the LORD.

Responsorial Psalm Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13

R. (cf. 11) Lord, every nation on earth will adore you.
O God, with your judgment endow the king,
and with your justice, the king's son;
He shall govern your people with justice
and your afflicted ones with judgment.
R. Lord, every nation on earth will adore you.
Justice shall flower in his days,
and profound peace, till the moon be no more.
May he rule from sea to sea,
and from the River to the ends of the earth.
R. Lord, every nation on earth will adore you.
The kings of Tarshish and the Isles shall offer gifts;
the kings of Arabia and Seba shall bring tribute.
All kings shall pay him homage,
all nations shall serve him.
R. Lord, every nation on earth will adore you.
For he shall rescue the poor when he cries out,
and the afflicted when he has no one to help him.
He shall have pity for the lowly and the poor;
the lives of the poor he shall save.
R. Lord, every nation on earth will adore you.

Reading 2 Eph 3:2-3a, 5-6

Brothers and sisters:
You have heard of the stewardship of God's grace
that was given to me for your benefit,
namely, that the mystery was made known to me by revelation.
It was not made known to people in other generations
as it has now been revealed
to his holy apostles and prophets by the Spirit:
that the Gentiles are coheirs, members of the same body,
and copartners in the promise in Christ Jesus through the gospel.

Alleluia Mt 2:2

R. Alleluia, alleluia.
We saw his star at its rising
and have come to do him homage.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mt 2:1-12

When Jesus was born in Bethlehem of Judea,
in the days of King Herod,
behold, magi from the east arrived in Jerusalem, saying,
"Where is the newborn king of the Jews?
We saw his star at its rising
and have come to do him homage."
When King Herod heard this,
he was greatly troubled,
and all Jerusalem with him.
Assembling all the chief priests and the scribes of the people,
He inquired of them where the Christ was to be born.
They said to him, "In Bethlehem of Judea,
for thus it has been written through the prophet:
And you, Bethlehem, land of Judah,
are by no means least among the rulers of Judah;
since from you shall come a ruler,
who is to shepherd my people Israel."

Then Herod called the magi secretly
and ascertained from them the time of the star's appearance.
He sent them to Bethlehem and said,
"Go and search diligently for the child.
When you have found him, bring me word,
that I too may go and do him homage."
After their audience with the king they set out.
And behold, the star that they had seen at its rising preceded them,
until it came and stopped over the place where the child was.
They were overjoyed at seeing the star,
and on entering the house
they saw the child with Mary his mother.
They prostrated themselves and did him homage.
Then they opened their treasures
and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh.
And having been warned in a dream not to return to Herod,
they departed for their country by another way.

 

THẾ GIỚI MỚI, NHÂN LOẠI MỚI

THẾ GIỚI MỚI, NHÂN LOẠI MỚI

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Bài đọc 1 : ( Ds 9:22-27). Bài đọc 2 : (Gl 4: 4-7). Tin Mừng: ( Lc 2:16-21)

Suốt thời Cựu Ước, sứ mạng của Đức Maria đã được chuẩn bị trước. Để tạo một thân xác cho Con của mình, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Với mục đích ấy, Thiên Chúa đã chọn một trinh nữ Ítraen, một cô trinh nữ Do thái, quê tại Nadarét xứ Galilê, đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Để xứng đáng làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã được Chúa ban cho nhiều ơn xứng đáng với nhiệm vụ cao cả ấy. Lúc truyền tin, Sứ thần Gabrien đã chào Mẹ: “ Hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”

Sứ thần Thiên Chúa cũng cho biết: “ Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.” Rồi được sự thúc đấy của Thánh Thần, bà Êlisabét, người đầu tiên nhận ra trinh nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa: “ Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này.”( Lc 1:43) và sau khi sinh hạ Hài Nhi tại Bê lem, nghe những lời chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa của các mục  đồng, trong sự vâng phục và khiêm tốn, Mẹ chỉ “ hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”

Trong các sách Tin Mừng, Đức Maria được gọi là Mẹ Đức Giêsu. Bởi Thánh Thần, Đức Maria đã cưu mang Đấng thực sự là con Mẹ theo xác phàm, nhưng đó lại là Con hằng hữu của Chúa Cha, Ngôi Hai trong Ba Ngôi chí thánh. Vì vậy, Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

“ Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng mẹ.” Hài Nhi phải làm lễ cắt bì để sống dưới luật như bao trẻ trai khác. Danh xưng Giêsu có nghĩa là “ Thiên Chúa Cứu Độ”. Danh xưng này vừa diễn tả căn tính, vừa diễn tả sứ mạng của Con Thiên Chúa làm người để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Danh xưng ấy đã liên kết tất cả mọi người thành một nhân loại mới. Hài Nhi Giêsu có hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Vậy Mẹ Maria vừa là mẹ Con Thiên Chúa vừa là mẹ của loài ngươi.

Ngày hôm nay là ngày đánh dấu Con Thiên Chúa làm người thì cũng là ngày Giáo Hội tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Ngày Giáng Sinh của Con Thiên Chúa làm người khai mỡ một nhân loại mới, một thế giới mới. Thánh Phaolô đã víết: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực  anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình ngự đến trong lòng anh em mà kêu lên: “ Áp ba! Cha ơi!” và ngài kết luận: “ Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.” Như thế, qua biến cố giáng sinh, con người đã trãi qua thời kỳ niên thiếu để bước vào thời kỳ trưởng thành, thời kỳ viên mãn. Và bước vào thời kỳ viên mãn, loài người đã trở thành người  con Thiên Chúa để có quyền thừa kế và có chung một người Cha và một người Mẹ vừa là Mẹ Con Thiên Chúa vừa là mẹ của con cái loài người.

Sau lời loan báo tin vui cho các mục đồng, “bổng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa: “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.” Lời tôn vinh ấy lại hé mở cho chúng ta một thế giới mới, một thế giới có sự liên hệ giữa trời và đất. Thế giới mới mà Đức Giêsu mang đến cho nhân loại là thế giới bình an. Mẹ Maria là gạch nối giữa trời và đất.

Nhưng để có được thế giới mới bình an ấy, phải cần có con người mới biết sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa, sống hòa hợp với nhau, biết quên mình và phục vụ tha nhân theo gương Mẹ Maria; đó là con người mới trong gia đình Thiên Chúa.

Năm cũ qua, năm mới bắt đầu. Từ bỏ con người cũ, bắt đầu con người mới. Hãy trông cậy, tin tưởng và chạy đến với Mẹ. Lời cầu bàu của Mẹ với Thiên Chúa chắc chắn sẽ được nhậm lời.

LM Trịnh Ngọc Danh

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh

Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh

CHÚA NHẬT 01-01-2017

 LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27

"Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng" 

Trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môsê rằng: "Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: 'Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con'. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

Đáp: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con (c. 2a).

1) Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. – Đáp.

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. – Đáp.

3) Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Gl 4, 4-7

"Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: "Abba!", nghĩa là "Lạy Cha!" Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Dt 1, 1-2

Alleluia, alleluia! – Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 2, 16-21

"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi… và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa.

The Octave Day of Christmas
Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God

SUNDAY 01-01-2017

Reading 1 Nm 6:22-27

The LORD said to Moses:
"Speak to Aaron and his sons and tell them:
This is how you shall bless the Israelites.
Say to them:
The LORD bless you and keep you!
The LORD let his face shine upon
you, and be gracious to you!
The LORD look upon you kindly and
give you peace!
So shall they invoke my name upon the Israelites,
and I will bless them."

Responsorial Psalm Ps 67:2-3, 5, 6, 8

R. (2a) May God bless us in his mercy.
May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation.
R. May God bless us in his mercy.
May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide.
R. May God bless us in his mercy.
May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him!
R. May God bless us in his mercy.

Reading 2 Gal 4:4-7

Brothers and sisters:
When the fullness of time had come, God sent his Son,
born of a woman, born under the law,
to ransom those under the law,
so that we might receive adoption as sons.
As proof that you are sons,
God sent the Spirit of his Son into our hearts,
crying out, "Abba, Father!"
So you are no longer a slave but a son,
and if a son then also an heir, through God.

Alleluia Heb 1:1-2

R. Alleluia, alleluia.
In the past God spoke to our ancestors through the prophets;
in these last days, he has spoken to us through the Son.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Lk 2:16-21

The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph,
and the infant lying in the manger.
When they saw this,
they made known the message
that had been told them about this child.
All who heard it were amazed
by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things,
reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned,
glorifying and praising God
for all they had heard and seen,
just as it had been told to them.

When eight days were completed for his circumcision,
he was named Jesus, the name given him by the angel
before he was conceived in the womb.