THÁNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ GUADALUPE, DEC 2016

MẸ ĐẦY ƠN PHƯỚC, CẦU CHO CHÚNG CON. Đức Me Guadalupe được tôn vinh là Đúc Mẹ của lục địa Bắc và Nam Châu Mỹ. @Iphone7, SN MARIAN APPARITION HISTORY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Official Catholic accounts state that the Virgin Mary appeared four times before Juan Diego and … Continue reading