VIDEOS NGÀY CĐ ANAHEIM THAM DỰ ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 2018

18 November 2018: Cộng đoàn Anaheim cùng với giáo phận Orange 15 cộng đoàn hợp nhất trong việc tổ chức và chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Bren Events Center, đại học UC Irvine. Năm nay ĐGM Kevin Vann … Continue reading

CĐ ANAHEIM THAM DỰ ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 2018

18 November 2018: Cộng đoàn Anaheim cùng với giáo phận Orange 15 cộng đoàn hợp nhất trong việc tổ chức và chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Bren Events Center, đại học UC Irvine. Năm nay ĐGM Kevin Vann … Continue reading

VIDEO BÀI GIẢNG cùa LM QUẢN NHIỆM trong THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2018

Out St Boniface in the Vietnamese/English programs welcomed 5 Catechumens through baptism in the Easter Vigil Mass, together with 56 catechumens and candidates in the parish celebrating the Easter Resurrection spectacular. More Images at this Link.  Xin bấm vào đây xem thêm Hình ảnh Out … Continue reading

VIDEOS CĐ HUƠNG VIET TRONG THÁNH CA EASTER CELEBRATION 2018

Our St Boniface in the Vietnamese/English programs welcomed 5 Catechumens through baptism in the Easter Vigil Mass, together with 56 catechumens and candidates in the parish celebrating the Easter Resurrection spectacular. More Images at this Link.  Xin bấm vào đây xem thêm Hình ảnh Cộng đoàn … Continue reading