Tóm Tắt Thông Tin Cộng Đoàn


 • Suy Niệm Lời Chúa

  • TÍNH SỔ
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   TÍNH SỔ CHÚA NHẬT TUẦN XXXIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A Bài đọc 1 : ( Cn 31:10-13,19-20,30-31). Bài đọc 2 : (1 Tx 5:1-6). Tin Mừng : ( Mt 25:14-30) Bắt đầu dụ […]
  • Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm A CHÚA NHẬT 11-19-2017 BÀI ĐỌC I: Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31 "Nàng cần mẫn dùng tay làm […]
  • ĐÓN CHÀNG RỂ ĐẾN
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   ĐÓN CHÀNG RỂ ĐẾN CHÚA NHẬT TUẦN XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A Bài đọc 1 : ( Kn 6:12-16). Bài đọc 2 : ( 1Tx 4: 13-18). Tin Mừng : ( Mt 25: 1-13) Tại […]
  • Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm A CHÚA NHẬT 11-12-2017 BÀI ĐỌC I: Kn 6, 13-17 (Hl 12-16) "Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được […]
  • KHIÊM NHƯỜNG VÀ PHỤC VỤ
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   KHIÊM NHƯỜNG VÀ PHỤC VỤ CHÚA NHẬT TUẦN XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A Bài đọc 1 : ( Ml 1: 14b- 2:2b.8-10). Bài đọc 2 : ( 1 Tx 2: 7-9,13). Tin Mừng : ( Mt […]


 • Các Đề Tài

 • Tháng Được Đăng


 • Tin Tức Công Giáo Hoàn Vũ