Tóm Tắt Thông Tin Cộng Đoàn


 • Suy Niệm Lời Chúa

  • SỐNG CHUNG HAY LOẠI TRỪ?
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   SỐNG CHUNG HAY LOẠI TRỪ? CHÚA NHẬT TUẦN XVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A Bài đọc 1 : (Kn 12:13,16-19). Bài đọc 2 : (Rm 8:26-27). Tin Mừng : ( Mt 13:24-43) Để nói về […]
  • Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A CHÚA NHẬT 07-23-2017 BÀI ĐỌC I: Kn 12, 13. 16-19 "Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại". Trích […]
  • NHỮNG MẢNH ĐẤT TÂM HỒN
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   NHỮNG MẢNH ĐẤT TÂM HỒN CHÚA NHẬT TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A Bài đọc 1 : ( Is 55:10-11). Bài đọc 2 : ( Rm 8:18-23). Tin Mừng : (Mt 13:1-23) “ […]
  • Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A CHÚA NHẬT 07-16-2017 BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11 "Chúng làm cho đất phì nhiêu". Trích […]
  • SỨC MẠNH NỘI TÂM
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   SỨC MẠNH NỘI TÂM CHÚA NHẬT TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A Bài đọc 1 : ( Dc 9:9-10). Bài đọc 2 : ( Rm 8:9,11-13). Tin Mừng : ( Mt 11:25-30) Thánh Phanxicô […]
 • Các Đề Tài

 • Tháng Được Đăng