Tóm Tắt Thông Tin Cộng Đoàn


 • Suy Niệm Lời Chúa

  • ĐƯỜNG VỀ ĐẤT HỨA
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   ĐƯỜNG VỀ ĐẤT HỨA CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM B Bài đọc 1 : ( Is 40:1-5,9-11). Bài đọc 2 : ( 2 Pr 3:8-14). Tin Mừng : (Mc 1:1-8)    Khởi đầu Tin Mừng Đức […]
  • Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm B
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm B CHÚA NHẬT 12-10-2017 BÀI ĐỌC I: Is 40, 1-5. 9-11 "Hãy dọn đường Chúa". Trích sách Tiên tri […]
  • ĐANG THỨC HAY NGỦ
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   ĐANG THỨC HAY NGỦ CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B Bài đọc 1 : ( Is 63: 16b-19b;64:2-7 ) Bài đọc 2 (  1Cr 1: 3-9). Tin Mừng : ( Mc 13:33-37) Mùa Vọng chuẩn bị cho […]
  • Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm B
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm B CHÚA NHẬT 12-03-2017 BÀI ĐỌC I: Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8 "Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống". […]
  • VỊ THẨM PHÁN TỐI CAO
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   VỊ THẨM PHÁN TỐI CAO CHÚA NHẬT TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A Bài đọc 1 : (Ed 34:11-12,15-17). Bài đọc 2 : (1Cr 15:20-26,28). Tin Mừng : ( Mt 25: 31-36) Về […]


 • Các Đề Tài

 • Tháng Được Đăng


 • Tin Tức Công Giáo Hoàn Vũ