Tóm Tắt Thông Tin Cộng Đoàn

 • Suy Niệm Lời Chúa

  • Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm B
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm B CHÚA NHẬT 02-25-2018 BÀI ĐỌC I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 "Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta". Trích […]
  • MÂU THUẪN NỘI TÂM
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   MÂU THUẪN NỘI TÂM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Bài đọc 1 : ( Xh 9:18-15). Bài đọc 2 : ( 1 Pr 3:18-22). Tin Mừng : ( Mc 1:12-15) “ Sự thiện tôi muốn […]
  • Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B CHÚA NHẬT 18 THÁNG 2- 2018  -NĂM B "Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này […]
  • THƯƠNG XÓT HAY THƯƠNG HẠI?
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   THƯƠNG XÓT HAY THƯƠNG HẠI? CHÚA NHẬT TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B Bài đọc 1 : ( Lv 13: 1-2.44-46). Bài đọc 2 : ( 1 Cr 10:31-11:1). Tin Mừng : ( Mc 1:40-45) […]
  • Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm B
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm B CHÚA NHẬT 11-02-2018 BÀI ĐỌC I: Lv 13, 1-2. 44-46 "Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại". […]
 • Tin Tức Công Giáo Hoàn Vũ

 • Các Đề Tài

 • Tháng Được Đăng