Tóm Tắt Thông Tin Cộng Đoàn

 • Suy Niệm Lời Chúa

  • “ ÁP-BA! CHA ƠI!”
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   “ ÁP-BA! CHA ƠI!” LỄ CHÚA BA NGÔI Bài đọc 1 : ( Đnl 4: 32-34). Bài đọc 2 : (Rm 8:14-17). Tin Mừng : (Mt 28:16-20) Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên […]
  • CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   LỄ CHÚA BA NGÔI CHÚA NHẬT 27-05-2018 BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 32-34. 39-40 "Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa […]
  • VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Bài đọc 1 : (Cv 2:1-11). Bài dọc 2 : (1Cr 12: 3b-7). Tin Mừng: (Ga 20:19-23 ) hay( Ga […]
  • Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CHÚA NHẬT 20-05-2018 Lễ Vọng BÀI ĐỌC I: St 11, 1-9 "Ta hãy xuống coi và tại đó Ta làm cho […]
  • KHAI MỞ GIAI ĐOẠN MỚI
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   KHAI MỞ GIAI ĐOẠN MỚI CHÚA NHẬT TUẦN VII MÙA PHỤC SINH NĂM B LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Bài đ5c 1 : ( Cv 1:11). Bài đọc 2 : ( Eph 1: 17-23 hay Eph 4:1-13). Tin Mừng […]
 • Tin Tức Công Giáo Hoàn Vũ

 • Tìm Bài Theo Đề Tài

 • Tìm Bài Theo Tháng